The Story

manufacturing process wikkipedia

Efficiëntie en effectiviteit - Wikipedia

Efficiëntie en effectiviteit zijn twee gerelateerde begrippen met een delicaat maar niettemin belangrijk verschil in de betekenis. Ze worden regelmatig per abuis door elkaar gebruikt. Doelmatigheid of efficiëntie is het bereiken van een doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen. Een proces is doelmatig als het ten opzichte van een norm weinig middelen gebruikt.

Get Price

Glass production - Wikipedia

Glass container production. Broadly, modern glass container factories are three-part operations: the batch house, the hot end, and the cold end.The batch house handles the raw materials; the hot end handles the manufacture proper—the forehearth, forming machines, and annealing ovens; and the cold end handles the product-inspection and packaging equipment.

Get Price

Six Sigma - Wikipedia

Six sigma (zes sigma in het Nederlands) is een managementstrategie bestaande uit een verzameling kwaliteitsmanagementmethoden, voornamelijk van statistische aard waarmee men de kwaliteit van productie- en administratieve processen stap voor stap kan verbeteren. Deze methode werd in 1986 door Motorola in de VS ontwikkeld en deze wordt tegenwoordig in vele sectoren van het bedrijfsleven

Get Price

Lean manufacturing - Wikipedia

Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Get Price

Good manufacturing practice - Wikipedia

Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.. De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen

Get Price

Semiconductor device fabrication - Wikipedia

Semiconductor device fabrication is the process used to manufacture semiconductor devices, typically the metal–oxide–semiconductor (MOS) devices used in the integrated circuit (IC) chips that are present in everyday electrical and electronic devices. It is a multiple-step sequence of photolithographic and chemical processing steps (such as surface passivation, thermal oxidation, planar

Get Price

Moved Permanently. The document has moved here.

Get Price

Wikipedia

Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation. old version code

Get Price

Wikipedia

Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation. old version code

Get Price

Margarine - Wikipedia

Manufacturing process The basic method of making margarine today consists of emulsifying a blend of oils and fats from vegetable and animal sources, which can be modified using fractionation, interesterification or hydrogenation, with skimmed milk which may be fermented or soured, salt, citric or lactic acid, chilling the mixture to solidify it, and working it to improve the texture.

Get Price

Manufacturing Process Meaning & Types

Manufacturing process is basically a complex activity, concerned with people who've a broad number of disciplines and expertise and a wide range of machinery, tools, and equipment with numerous levels of automation, such as computers, robots, and other equipment.

Get Price

Lean manufacturing - Wikipedia

Lean manufacturing, or lean production, is a production method derived from Toyota's 1930 operating model "The Toyota Way" (Toyota Production System, TPS).The term "Lean" was coined in 1988 by John Krafcik, and defined in 1996 by James Womack and Daniel Jones to consist of five key principles; 'Precisely specify value by specific product, identify the value stream for each product, make value

Get Price

Process - Wikipedia

Business and management. Business process, activities that produce a specific service or product for customers; Business process modeling, activity of representing processes of an enterprise in order to deliver improvements; Manufacturing process management, a collection of technologies and methods used to define how products are to be manufactured.

Get Price

Manufacturing process management —

Manufacturing process management (MPM) is a collection of technologies and methods used to define how products are to be manufactured.MPM differs from ERP/MRP which is used to plan the ordering of materials and other resources, set manufacturing schedules, and compile cost data.. A cornerstone of MPM is the central repository for the integration of all these tools and activities aids in the

Get Price

Celproductie - Wikipedia

Celproductie (en: cellular manufacturing) is een autonoom productieproces dat een integraal deel uitmaakt van het lean manufacturing principe. Het is een mengvorm van een serie- en een continue productie. Men noemt dit ook wel groepsgewijs of autonoom werken. Dat is

Get Price

Manufacturing - Wikipedia

Manufacturing engineering, or the manufacturing process, are the steps through which raw materials are transformed into a final product.The manufacturing process begins with the product design, and materials specification from which the product is made. These materials are then modified through manufacturing processes to become the required part.

Get Price

Tableting - Wikipedia

Sizing. Sizing (size reduction, milling, crushing, grinding, pulverization) is an important step in the process of tablet manufacturing. In manufacturing of compressed tablets, the mixing or blending of several solid pharmaceutical ingredients is easier and more

Get Price

Margarine - Wikipedia

Manufacturing process The basic method of making margarine today consists of emulsifying a blend of oils and fats from vegetable and animal sources, which can be modified using fractionation, interesterification or hydrogenation, with skimmed milk which may be fermented or soured, salt, citric or lactic acid, chilling the mixture to solidify it, and working it to improve the texture.

Get Price

Manufacturing resources planning - Wikipedia

Manufacturing resources planning wordt ook wel MRP II genoemd. Het is een systeem waarmee de manufacturing resources gepland worden, resources als materiaal, mensen en machines.Dit is een onderdeel van de logistiek.. MRP II is een uitbreiding van MRP I, dit heet ook wel Material Requirements Planning.MRP I is een onderdeel van MRPII.

Get Price

Celproductie - Wikipedia

Celproductie (en: cellular manufacturing) is een autonoom productieproces dat een integraal deel uitmaakt van het lean manufacturing principe. Het is een mengvorm van een serie- en een continue productie. Men noemt dit ook wel groepsgewijs of autonoom werken. Dat is

Get Price

We'll be where you need us

Pre-Sale Services

ASM provides free-of-charge on-site exploration services for customers, has 23 overseas offices to provide safe and rapid services for local customers. The purpose of doing so is to help local customers safely and rapidly initiate projects.

Profit Analysis

ASM provides detailed analysis of investment returns for customers, exhibiting in detail expenditure of each item, offering optimum investment advice,and accurately evaluating earnings from a production line

Solution Scheme

Based on results of specialized on-site investigation, ASM provides specialized integrated solutions for customers, presenting CAD drawings and 3D drawings of each solution. Because of enormous capability of research and development

Skills

Financial Services

ASM has deep cooperation with famous domestic financing companies, to provide financing services for customers. From ASM, you can adopt better payment methods and lower interest rate.

Free-of-charge site exploration
Materials testing
Solution design